Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

Van Huyssteen 2019a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2019. “Wat gaan word van geskrewe Standaardafrikaans? [What is going to happen to Standard Afrikaans?].” In SA Akademie vir Wetenskap en Kuns: Verlede, hede toekoms (1909-2019), edited by Jacques Van der Elst, 86-89. ISBN: 978-0-949976-97-0. Pretoria: SAAWK.

English: Afrikaans, orthography

Afrikaans: Afrikaans, ortografie

English: In this chapter, Van Huyssteen explores what the future of the standard written varieties of languages might be, with a specific focus on Afrikaans.


Afrikaans: Wat gaan word van geskrewe Standaardafrikaans? Dit is die sentrale vraag in hierdie beskouende artikel oor die toekoms van Standaardafrikaans. Die artikel skop af met ‘n perspektief dat taalgebruikers van verskeie tale al vir eeue lank kla oor die verloedering van veral die geskrewe standaardvariëteite vir Afrikaans. Dit is dus niks unieks aan Afrikaans nie. Daar word uitvoerig geargumenteer dat dit eintlik maar net normale taalverandering is waarteen sommige gebruikers skop. Binne só ‘n beskouing is daar ook eintlik nie ruimte vir ‘n jag op anglisismes nie – dit moet eerder gesien word as konstruksies wat die resultaat is van normale taalkontak. Die hoofstuk sluit af met ‘n voorspelling dat ons nie net die einde van standaardvariëteite van verskillende tale gaan sien nie, maar bes moontlik ook die einde van geskrewe variëteite soos ons dit tans ken.

In: Afrikaans

On: Afrikaans