Archive

Van Huyssteen 1998

Van Huyssteen, Gerhard B. 1998. “Die leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings in Afrikaans.” Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 16 (2):63-71.

Read More »

Wissing & Van Huyssteen 1996

Wissing, Daan P., and Gerhard B. Van Huyssteen. 1996. “Foneties-fonologiese aspekte van prototipiese Afrikaanse vraagsinne: ʼn verkenning [Phonetic-phonological aspects of prototypical Afrikaans interrogatives: an exploration].”

Read More »

Van Huyssteen 1995

Van Huyssteen, Gerhard B. 1995. “‘n Kognitief-pragmatiese perspektief op seksuele uitdrukkings in Afrikaans [A cognitive pragmatic perspective on sexual expressions in Afrikaans].” MA Unpublished dissertation,

Read More »