Tag: 2002

Van Huyssteen 2002a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2002. “Teoretiese vooronderstellings van ‘n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [Theoretical Assumptions of a Cognitive Usage-based Model for Afrikaans Grammar].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 20 (4):303-323.

Read More »

VanHuyssteen 2002b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2002. “Desiderata of spellchecking/spell-checking/spell checking: towards an intelligent spellchecker for Afrikaans.” Potchefstroom, 2002.

Read More »