Tag: 2016

Augustinus et al 2016

Augustinus, Liesbeth, Peter Dirix, Daniel Van Niekerk, Ineke Schuurman, Vincent Vandeghinste, Frank Van Eynde, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2016. “AfriBooms: an online treebank for Afrikaans.” Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation, Portorož, Slovenia.

Read More »

Van Huyssteen 2016a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword proper names].” LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 13 (3). doi: https://www.litnet.co.za/die-ortografiese-realisering-van-komposita-met-en-afleidings-van-multiwoordeiename/.

Read More »

Van Huyssteen 2016b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Apps of toeps, los of vas: wenke vir die klaskamer [‘Apps’ or ‘toeps’, one word or two: tips for the classroom].”

Read More »

Van Huyssteen, Botha & Antonites 2016

Van Huyssteen, Gerhard B., Melodi Botha, and Alex Antonites. 2016. “Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) en markbehoeftes in die Afrikaanse gemeenskap [The Virtual Institute for Afrikaans (VivA) and market needs of the Afrikaans community].” Tydskrif Vir Geesteswetenskappe 56 (2-1):410-437. doi: https://doi.org/doi.10.17159/2224-7912/2016/v56n2-1a8.

Read More »