Tag: inclusion criteria

Van Huyssteen 2017b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Die aard, doel en omvang van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Deel 1 [The nature, goal and scope of the Afrikaanse woordelys en spelreëls. Part 1].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (2-1):323-345. doi: doi.10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a7.

Read More »

Van Huyssteen 2017c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Opname- en elimineringskriteria vir die Afrikaanse woordelys en spelreëls: Die geval emeritus. Deel 2 [Inclusion and elimination criteria for the Afrikaans wordlist and spelling rules: The case of emeritus. Part 2].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 57 (2-1):346-368. doi: doi.10.17159/2224-7912/2017/v57n2-1a8.

Read More »