Tag: periphrastic construction

Breed & Van Huyssteen 2015

Breed, Adri, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2015. “Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: ‘n korpusondersoek (2) [‘Aan die’ and ‘besig’ in Afrikaans progressive constructions: a corpus investigation (2)].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 55 (2):251-269. doi: 10.17159/2224-7912/2015/v55n2a7.

Read More »

Breed & Van Huyssteen 2014

Breed, Adri, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Aan die en besig in Afrikaanse progressiwiteitskonstruksies: die ontstaan en ontwikkeling (1) [‘Aan die’ and ‘besig’ in Afrikaans progressive sonstructions: origin and development (1)].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 54 (4):708-725.

Read More »