Tag: terminology

Van Huyssteen, Botha & Antonites 2016

Van Huyssteen, Gerhard B., Melodi Botha, and Alex Antonites. 2016. “Die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) en markbehoeftes in die Afrikaanse gemeenskap [The Virtual Institute for Afrikaans (VivA) and market needs of the Afrikaans community].” Tydskrif Vir Geesteswetenskappe 56 (2-1):410-437. doi: https://doi.org/doi.10.17159/2224-7912/2016/v56n2-1a8.

Read More »