Van Huyssteen 2022b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Kan godslastering ooit humoristies wees? [Can blasphemy ever be humourous?]. Vloekcoza research blog. https://vloek.co.za/blogs/navorsing/kan-godslastering-humoristies-wees.

 

English: Afrikaans, antonomasia, dysphemism, euphemism, blasphemy, humorism, slander, research, orthophemism

Afrikaans: Afrikaans, antonomasie, disfemisme, eufemisme, godslastering, humorisme, laster, navorsing, ortofemisme

English: Defamation is the process by which someone’s good name is damaged, often by intentionally or maliciously telling falsehoods. Blasphemy (or sacrilege) is the process by which a deity or holy person, object or place is dishonored, mostly through the vain use of a name. Blasphemy can be softened (for example jissie for Jesus, or gits for Gods), or made more harsh (such as jissis for Jesus, or gots for Gods). It is far less likely that blasphemies are intentionally created or used humorously.


Afrikaans: Laster (of eerskennis; Engels slander, libel) is die proses waardeur iemand se goeie naam geskend word, dikwels deur opsetlik of kwaadwillig onwaarhede te verkondig. Godslastering (of heiligskennis, blasfemie; Engels sacrilege, blasphemy) is die proses waardeur ‘n godheid of heilige persoon, voorwerp of plek onteer word, meestal deur die ydellike gebruik van ‘n naam. Godslasteringe kan versag word (byvoorbeeld jissie vir Jesus, of gits vir Gods), of juis krasser gemaak word (soos jissis vir Jesus, of gots vir Gods). Dit gebeur veel minder dat godslasteringe doelbewus humoristies geskep of gebruik word.

In: Afrikaans

On: Afrikaans