Wissing & Van Huyssteen 1996

Wissing, Daan P., and Gerhard B. Van Huyssteen. 1996. “Foneties-fonologiese aspekte van prototipiese Afrikaanse vraagsinne: ʼn verkenning [Phonetic-phonological aspects of prototypical Afrikaans interrogatives: an exploration].” South African Journal of Linguistics Supplement 34:103-122.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: