Tag: phonology

Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language

Read More »

Wissing & Van Huyssteen 1996

Wissing, Daan P., and Gerhard B. Van Huyssteen. 1996. “Foneties-fonologiese aspekte van prototipiese Afrikaanse vraagsinne: ʼn verkenning [Phonetic-phonological aspects of prototypical Afrikaans interrogatives: an exploration].”

Read More »