Tag: inflection

Puttkammer & Van Huyssteen 2015

Puttkammer, Martin J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2015. Afrikaanse werkwoorde met verledetydvorme [Afrikaans verbs with past-tense forms]. Potchefstroom: Centre for Text Technology (CTexT), North-West University.

Read More »

Van Huyssteen & Groenewald 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Hendrik J. Groenewald. 2007. “‘n Heroorweging van fleksie in Afrikaans: klasse vir outomatiese Afrikaanse lemma-identifisering [Afrikaans inflection revisited: classes for automatic Afrikaans lemmatisation].” LSSA Conference, North-West University, POTCHEFSTROOM, South Africa.

Read More »