Puttkammer & Van Huyssteen 2015

Puttkammer, Martin J., and Gerhard B. Van Huyssteen. 2015. Afrikaanse werkwoorde met verledetydvorme [Afrikaans verbs with past-tense forms]. Potchefstroom: Centre for Text Technology (CTexT), North-West University.

English: Afrikaans, inflection, morphology, past tense

Afrikaans: Afrikaans, fleksie, morfologie, verlede tyd

English: Version 1.0 comprises 5,523 Afrikaans verbs with associated past tense forms (tab separated). Verbs were sourced from various sources, mainly from CTexT’s Afrikaans lemmatisation data, and supplemented with data from the Afrkaans/Dutch-Dutch/Afrikaans Dictionary (ANNA). Past tense forms were generated and manually verified.


Afrikaans: Weergawe 1.0 bestaan uit 5 523 Afrikaanse werkwoorde met gepaardgaande verledetydsvorme (met tabuleertoets geskei). Werkwoorde is verkry uit verskillende bronne, hoofsaaklik uit CTexT se Afrikaanse lemmatiseringsdata en aangevul met gegewens uit die Afrkaans/Nederlands-Nederlands/Afrikaanse Woordeboek (ANNA). Verledetydsvorme is gegenereer en met die hand geverifieer.

In: Afrikaans

On: Afrikaans