Category: Teaching

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 2 (2020)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Deel 1 (2018) begin met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), terwyl verskeie moeiliker kwessies in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 1 (2018)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Ons skop in deel 1 (2018) af met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), waarna verskeie woordvormingsprosesse in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

Recipe for morpheme analysis

This step-wise process is used for orthography-based, etymology-driven morpheme analysis and annotation in Afrikaans. Click on image to view details. You can then right-click on

Read More »

Van Huyssteen 2008c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2008. “Bluff your way through cognitive grammar (aka cognitive grammar for dummies).” Special 6 hour tutorial organised by ‘Centrum voor Nederlandse

Read More »