Pilon & Van Huyssteen 2003

Pilon, Suléne, and Gerhard B Van Huyssteen. 2003. “‘n Etiketstel vir ‘n woordsoortetiketteerder vir Afrikaans [A Tagset for a Part-of-Speech Tagger for Afrikaans].” LSSA Conference, Rand Afrikaans University, JOHANNESBURG, South Africa.