Van Huyssteen 2019

Van Huyssteen, Gerhard B. 2019. “Vloek Afrikaanssprekendes regtig? Betroubaarheid van ’n eerste grootskaalse meningspeiling se resultate.” Vloek.co.za. https://vloek.co.za/blogs/navorsing/vloek-afrikaanssprekendes-regtig.

English: Afrikaans, frequency, honesty, Maroela Media, poll, research, self-reported frequency, self-reporting, statistics, swearing

Afrikaans: Afrikaans, eerlikheid, frekwensie, Maroela Media, meningspeiling, navorsing, selfgerapporteerde frekwensie, selfrapportering, statistiek, vloek

English: Maroela Media’s opinion poll among their readers is a first of its kind in Afrikaans; 3,423 people participated. 94% of the participants say that they do swear, even though it is mostly by accident (43%). In other words, only 6% of people say they do not swear at all. The results are statistically highly reliable, as so many users took part in the poll. However, one cannot make generalizations about all Afrikaans speakers from this data – only about Maroela Media’s users. However, one must always be careful to simply accept what people say / claim about their own language behavior. We must also be especially careful not to accept responses to a statement such as I swear at face value, as there is still no clarity about the connection between swearing and honesty.


Afrikaans: Maroela Media se meningspeiling onder hulle lesers is ’n eerste van dié omvang in Afrikaans; 3 423 mense het deelgeneem. 94% van die deelnemers sê dat hulle wél vloek, al is dit meestal per ongeluk (43%). Anders gesien, slegs 6% van die mense sê dat hulle glad nie vloek nie. Die resultate is statisties hoogs betroubaar, aangesien so baie gebruikers aan die meningspeiling deelgeneem het. ’n Mens kan egter nie veralgemenings oor alle Afrikaanssprekendes uit hierdie data maak nie – slegs oor Maroela Media se gebruikers. ’n Mens moet egter altyd versigtig wees om sommer te aanvaar wat mense oor hulle eie taalgedrag sê/beweer. Ons moet ook veral versigtig wees om response op ’n stelling soos “Ek vloek nooit nie” voor die voet te aanvaar, aangesien daar nog nie klarigheid is oor die verband tussen vloekgedrag en eerlikheid nie.

In: Afrikaans

On: Afrikaans