Tag: swearing

Van Huyssteen et al 2023a

Van Huyssteen, Gerhard B., Breed, Adri, Butler, Anneke, Botha, Lande, Partridge, Maristi, and Pilon, Suléne. 2023. ʼn Metodologie vir die beskrywing van konstruksionaliseringsnetwerke: Konstruksies met [in] as gevallestudie [A methodology for the description of constructionalisation networks: Constructions with [in] as a case study]. Stellenbosch Papers in Linguistics.

Read More »

Van Huyssteen, Puttkammer & Rabé 2022

Van Huyssteen, Gerhard B., Puttkammer, Martin J., and Rabé, Monique. 2022. Do Afrikaans digital parents want content and age advisories for books? In Digital Humanities in precarious times. Vanderbijlpark, South Africa: North-West University.

Read More »

Van Huyssteen 2022d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Drie duisend f-bomme en granate: Temas in vergelykende vloekkunde [Three thousand f-bombs and grenades: Themes in comparative maledictology]. In Keynote speaker: Conference of the Suid-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek [South African Society for Dutch Studies]. Nijmegen: Radboud University.

Read More »

Van Huyssteen 2022c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Suid-Afrikaanse Taalkunde: Vloek in Afrikaans [South African Linguistics: Swearing in Afrikaans]. In Guest lectureship. Leiden: Leiden University.

Read More »

Van Huyssteen 2022a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2022. Wat ons van ‘fok’ weet (en nie weet nie) [What we (don’t) know about fok]. LitNet Akademies (Geesteswetenskappe) 19:428-452.

Read More »

Van Huyssteen & Eiselen 2021a

Van Huyssteen, Gerhard B, and Roald Eiselen. 2021. “Oor feekse en helleveë [On shrews and harridans].” Tydskrif vir Geesteswetenskappe 61 (4-1):1129-1155. doi: doi.10.17159/2224-7912/2021/v61n4-1a9.

Read More »

Eiselen & Van Huyssteen 2021

Eiselen, Roald, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2021. “Using ordinal logistic regression to analyse self-reported usage of, and attitudes towards swearwords.” International Conference of the Digital Humanities Association of Southern Africa 2021, Virtual, 29 November to 3 December.

Read More »

Van Huyssteen 2021a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2021. “Swearing in South Africa: Multidisciplinary research on language taboos.” International Conference of the Digital Humanities Association of Southern Africa 2021, South Africa, 29 November to 3 December.

Read More »

Van Huyssteen 2021b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2021b. When as word is befok. Afrikaans Grammar Workshop III. Amsterdam, The Netherlands. 29 September – 1 October.

Read More »

Van Huyssteen 2019

Van Huyssteen, Gerhard B. 2019. “Vloek Afrikaanssprekendes regtig? Betroubaarheid van ’n eerste grootskaalse meningspeiling se resultate.” Vloek.co.za.

Read More »

What the swearword?!

This multidisciplinary research project investigates swearing from the digital humanities, and with inputs from and implications to various cognitive neurosciences.

Read More »