Van Huyssteen 2020

Van Huyssteen, GB. 2020. Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum. Research blog. LitNet Akademies en skole. 04 November. https://www.litnet.co.za/sake-voortspruitend-n-reaksie-op-michael-le-cordeur-se-hervormingstrategie-vir-die-afrikaans-skoolkurrikulum/.

English: Afrikaans, language teaching, standardisation

Afrikaans: Afrikaans, standaardisering, taalonderrig

English:


Afrikaans: 

In: Afrikaans

On: Afrikaans