Tag: language teaching

Van Huyssteen 2020

Van Huyssteen, GB. 2020. Sake voortspruitend: ’n Reaksie op Michael le Cordeur se hervormingstrategie vir die Afrikaans-skoolkurrikulum. Research blog. LitNet Akademies en skole. 04 November.

Read More »

Breed et al. 2021

This chapter reports on the role that the Virtual Institute for Afrikaans (VivA) is playing as a content provider of quality Afrikaans linguistic material in the blended learning environment. The aim is to present VivA as a case study or prototype of an independent organisation acting as a key stakeholder in the blended learning ecosystem.

Read More »

Van Huyssteen 2016b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Apps of toeps, los of vas: wenke vir die klaskamer [‘Apps’ or ‘toeps’, one word or two: tips for the

Read More »