Pilon, Puttkammer & Van Huyssteen 2008

Pilon, Suléne, Martin J. Puttkammer, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Die ontwikkeling van ‘n woordafbreker en kompositumanaliseerder vir Afrikaans [The development of a hyphenator and compound analyser for Afrikaans].” Literator 29 (1):21-41.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: