Tag: 2008

Pilon, Puttkammer & Van Huyssteen 2008

Pilon, Suléne, Martin J. Puttkammer, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2008. “Die ontwikkeling van ‘n woordafbreker en kompositumanaliseerder vir Afrikaans [The development of a hyphenator and compound analyser for Afrikaans].” Literator 29 (1):21-41.

Read More »

Van Huyssteen & Bosch 2008

Van Huyssteen, Gerhard B., and Sonja E. Bosch. 2008. “Voorwoord: Mensetaaltegnologie vir Suid-Afrikaanse tale [Preface: Human language technology for South African languages].” Literator 29 (1):xi-xvii.

Read More »

Van Huyssteen 2008c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2008. “Bluff your way through cognitive grammar (aka cognitive grammar for dummies).” Special 6 hour tutorial organised by ‘Centrum voor Nederlandse Taal en Spraak’, University of Antwerp, ANTWERP, Belgium.

Read More »