Van Huyssteen 2014a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2014. “Morfologie [Morphology].” In Kontempor√™re Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. en Bosman N. Carstens. Pretoria: Van Schaik.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: