Tag: morphology

Van Huyssteen et al 2023a

Van Huyssteen, Gerhard B., Breed, Adri, Butler, Anneke, Botha, Lande, Partridge, Maristi, and Pilon, Suléne. 2023. ʼn Metodologie vir die beskrywing van konstruksionaliseringsnetwerke: Konstruksies met [in] as gevallestudie [A methodology for the description of constructionalisation networks: Constructions with [in] as a case study]. Stellenbosch Papers in Linguistics.

Read More »

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 2 (2020)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Deel 1 (2018) begin met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), terwyl verskeie moeiliker kwessies in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 1 (2018)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Ons skop in deel 1 (2018) af met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), waarna verskeie woordvormingsprosesse in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

Recipe for morpheme analysis

This step-wise process is used for orthography-based, etymology-driven morpheme analysis and annotation in Afrikaans. Click on image to view details. You can then right-click on

Read More »

Trollip & Van Huyssteen 2018

Trollip, Eddie Benito, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2018. “The linking morpheme in Afrikaans: a Cognitive Grammar description.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online] 15

Read More »

Van Huyssteen 2017a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and N. Bosman, 177-214. Pretoria:

Read More »

Van Huyssteen 2016a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2016. “Die ortografiese realisering van komposita met en afleidings van multiwoordeiename [The orthographical realisation of compounds with and derivations of multiword

Read More »

Puttkammer & Van Huyssteen 2015

Version 1.0 comprises 5,523 Afrikaans verbs with associated past tense forms (tab separated). Verbs were sourced from various sources, mainly from CTexT’s Afrikaans lemmatisation data, and supplemented with data from the Afrkaans/Dutch-Dutch/Afrikaans Dictionary (ANNA). Past tense forms were generated and manually verified.

Read More »

Van Huyssteen & Verhoeven 2014

Van Huyssteen, Gerhard B., and Ben. Verhoeven. 2014. “A taxonomy for Afrikaans and Dutch compounds.” Proceedings of the 25th International Conference on Computational Linguistics (COLING

Read More »

Van Huyssteen 2014a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2014. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. en Bosman N. Carstens. Pretoria: Van

Read More »

Van Huyssteen et al 2014

Van Huyssteen, Gerhard B., Walter Daelemans, Menno M. Van Zaanen, and Ben. Verhoeven. 2014. Resources for compound processing. North-West University: Potchefstroom, South Africa; University of

Read More »

Verhoeven et al 2014a

Verhoeven, Ben, Menno M Van Zaanen, Walter Daelemans, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2014. “Automatic compound processing: compound splitting and semantic analysis for Afrikaans and

Read More »

Verhoeven et al 2014b

Verhoeven, Ben, Gerhard B Van Huyssteen, Menno M. Van Zaanen, and Walter Daelemans. 2014. Annotation guidelines for compound analysis. In CLiPS Technical Report Series (CTRS).

Read More »

Van Huyssteen & Davel 2010

Van Huyssteen, Gerhard B., and M. Davel. 2010. “Learning rules and categorization networks for language standardization.” Proceedings of the North American Chapter of the Association

Read More »

Van Huyssteen 2010

Van Huyssteen, Gerhard B. 2010. “(Re)defining component structures in morphological constructions: a cognitive grammar perspective.” In Cognitive Approaches to Word-Formation, edited by Alexander Onysko and

Read More »

Van Huyssteen & Groenewald 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Hendrik J. Groenewald. 2007. “‘n Heroorweging van fleksie in Afrikaans: klasse vir outomatiese Afrikaanse lemma-identifisering [Afrikaans inflection revisited: classes for

Read More »

Van Huyssteen 2005a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “‘n Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [A cognitive usage-based description model for Afrikaans grammar].” Southern African Linguistics and

Read More »

Van Huyssteen 2005c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “On valence morphemes in Afrikaans.” 9th International Cognitive Linguistics Conference, Yonsei University, SEOUL, South Korea.

Read More »

Van Huyssteen & Van Zaanen 2004

Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2004. “Learning compound boundaries for Afrikaans spelling checking.” Proceedings of First Workshop on  International Proofing Tools

Read More »

Van Huyssteen & Van Zaanen 2003

Van Huyssteen, Gerhard B., and Menno M. Van Zaanen. 2003. “A spellchecker for Afrikaans, based on morphological analysis.” 6th International Terminology in Advanced Management Applications

Read More »

Van Huyssteen 2003b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2003. “Applying embodied construction grammar: a description of some Afrikaans morphological constructions.” 8th International Cognitive Linguistics Conference, University of La Rioja,

Read More »

Van Huyssteen 2003c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2003. “Cognitive Afrikaans morphology.” Cognitive Linguistics in South Africa Colloquium, University of South Africa, PRETORIA, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen & Pilon 2003

Van Huyssteen, Gerhard B., and Suléne Pilon. 2003. “The Afrikaans plural construction: an embodied construction grammar account.” Cognitive Linguistics in South Africa Colloquium, University of

Read More »