Van Huyssteen & Bosch 2008

Van Huyssteen, Gerhard B., and Sonja E. Bosch. 2008. “Voorwoord: Mensetaaltegnologie vir Suid-Afrikaanse tale [Preface: Human language technology for South African languages].” Literator 29 (1):xi-xvii.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: