Tag: 2005

Pilon, Van Huyssteen & Van Rooy 2005

Pilon, Suléne, Gerhard B. Van Huyssteen, and Bertus Van Rooy. 2005. “Teaching Language Technology at the North-West University.” Proceedings of the Second ACL-TNLP Workshop on Effective Tools and Methodologies for Teaching Natural Language Processing and Computational Linguistics.:57 – 61.

Read More »

Van Huyssteen & Janke 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Ulrike Janke. 2005. “Developing spelling checkers for South African languages.” International Conference of the African Languages Association of Southern Africa, University of Johannesburg, JOHANNESBURG, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen & Pretorius 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Laurette. Pretorius. 2005. “Afrikaanse tekstegnologie: ‘n inventaris [Afrikaans text technology: an inventory].” Annual Symposium of ‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns’, PRETORIA, South Africa.

Read More »

Van Huyssteen 2005a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “‘n Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [A cognitive usage-based description model for Afrikaans grammar].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 23 (2):125-137.

Read More »

Van Huyssteen 2005c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “On valence morphemes in Afrikaans.” 9th International Cognitive Linguistics Conference, Yonsei University, SEOUL, South Korea.

Read More »

Van Huyssteen, Pilon & Puttkammer 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., Suléne Pilon, and Martin J. Puttkammer. 2005. “Using machine learning in the development of modules for proofing tools.” International Conference of the African Languages Association of Southern Africa, University of Johannesburg, JOHANNESBURG, South Africa.

Read More »