Tag: 2005

Van Huyssteen & Janke 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Ulrike Janke. 2005. “Developing spelling checkers for South African languages.” International Conference of the African Languages Association of Southern Africa,

Read More »

Van Huyssteen & Pretorius 2005

Van Huyssteen, Gerhard B., and Laurette. Pretorius. 2005. “Afrikaanse tekstegnologie: ‘n inventaris [Afrikaans text technology: an inventory].” Annual Symposium of ‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en

Read More »

Van Huyssteen 2005a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “‘n Kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsmodel vir die Afrikaanse grammatika [A cognitive usage-based description model for Afrikaans grammar].” Southern African Linguistics and

Read More »

Van Huyssteen 2005c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2005. “On valence morphemes in Afrikaans.” 9th International Cognitive Linguistics Conference, Yonsei University, SEOUL, South Korea.

Read More »