Van Huyssteen, Gerhard B., and Laurette. Pretorius. 2005. “Afrikaanse tekstegnologie: ‘n inventaris [Afrikaans text technology: an inventory].” Annual Symposium of ‘Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns’, PRETORIA, South Africa.