Tag: corpus linguistics

Van Huyssteen 2018c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1527. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.

Read More »

Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25 (3):419-439.

Read More »