Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25 (3):419-439.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: