Tag: metaphor

Van Huyssteen 1998

Van Huyssteen, Gerhard B. 1998. “Die leksikografiese hantering van seksuele uitdrukkings in Afrikaans.” Suid-Afrikaanse Tydskrif vir Taalkunde 16 (2):63-71.

Read More »

Van Huyssteen 1995

Van Huyssteen, Gerhard B. 1995. “‘n Kognitief-pragmatiese perspektief op seksuele uitdrukkings in Afrikaans [A cognitive pragmatic perspective on sexual expressions in Afrikaans].” MA Unpublished dissertation, Departement Afrikaans, Universiteit van Pretoria.

Read More »