Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

AWS 2009

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2009. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Tenth ed. Cape Town: Pharos Dictionaries.

English: Afrikaans, orthography, spelling

Afrikaans: Afrikaans, ortografie, spelling

English:


Afrikaans: 

In: Afrikaans

On: Afrikaans