Tag: spelling

Van Huyssteen 2017d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Voorwoord [Preface].” In Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition], edited by Suid-Afrikaanse Akademie vir

Read More »

Butler & Van Huyssteen 2012

Butler, Anneke, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. 5000 Afrikaans woorde, gekategoriseer volgens spellingprobleme [5000 Afrikaans words, categorised according to spelling problems]. Ongepubliseer. Potchefstroom: Noordwes

Read More »

AWS 2009

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2009. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Tenth ed. Cape Town: Pharos Dictionaries.

Read More »