Share on email
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter

AWS 2017

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2017. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Eleventh ed. Cape Town: Pharos.

English: Afrikaans, orthography

Afrikaans: Afrikaans ortografie

English:


Afrikaans: 

In: Afrikaans

On: Afrikaans