Tag: 2017

AWS 2017

Taalkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. 2017. Afrikaanse woordelys en spelreëls [Afrikaans wordlist and spelling rules]. Eleventh ed. Cape Town: Pharos.

Read More »

Van Huyssteen 2017a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontemporêre Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and N. Bosman, 177-214. Pretoria:

Read More »

Van Huyssteen 2017b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Die aard, doel en omvang van die Afrikaanse woordelys en spelreëls. Deel 1 [The nature, goal and scope of the Afrikaanse woordelys en

Read More »

Van Huyssteen 2017c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Opname- en elimineringskriteria vir die Afrikaanse woordelys en spelreëls: Die geval emeritus. Deel 2 [Inclusion and elimination criteria for the

Read More »

Van Huyssteen 2017d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Voorwoord [Preface].” In Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition], edited by Suid-Afrikaanse Akademie vir

Read More »