Van Huyssteen 2017a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Morfologie [Morphology].” In Kontempor√™re Afrikaanse Taalkunde [Contemporary Afrikaans Linguistics], edited by W. A. M. Carstens and N. Bosman, 177-214. Pretoria: Van Schaik Uitgewers.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: