Butler & Van Huyssteen 2012

Butler, Anneke, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. 5000 Afrikaans woorde, gekategoriseer volgens spellingprobleme [5000 Afrikaans words, categorised according to spelling problems]. Ongepubliseer. Potchefstroom: Noordwes Universiteit.

English:

Afrikaans:

English:


Afrikaans: 

In:

On: