Butler, Anneke, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2012. 5000 Afrikaans woorde, gekategoriseer volgens spellingprobleme [5000 Afrikaans words, categorised according to spelling problems]. Ongepubliseer. Potchefstroom: Noordwes Universiteit.