Van Huyssteen (ed.) 2020a

Van Huyssteen, Gerhard B., ed. 2020. Taalportaal: Afrikaans phonology, morphology, and syntax. 1.0 ed. Taalportaal Consortium: https://bit.ly/taalportaal-afr.

English: Afrikaans, descriptive linguistics, grammar, morphology, phonology, syntax

Afrikaans: Afrikaans, beskrywende taalkunde, fonologie, grammatika, morfologie, sintaksis

English: Taalportaal comprises comprehensive, comparative, online grammars for Afrikaans, Dutch, and Frisian, written in English by experts in the respective fields. The Afrikaans section on Taalportaal is the result of a project of Virtual Institute for Afrikaans (VivA). The first phase of the project ran from October 2014 to April 2020; the first topics were released publicly on 6 February 2016, and the final topics on 21 May 2020. The aim of the project was to develop a comprehensive, comparative, scientific online grammar (phonology, morphology, and syntax, as well as bibliography) of Afrikaans – building on a long and rich tradition of linguistics in and on Afrikaans. Of course, this is a task and project that could never be completed for a living language. In that sense, Taalportaal is merely a foundation for – hopefully – plentiful more future research on Afrikaans linguistics.


Afrikaans: Taalportaal bestaan uit uitgebreide, vergelykende, aanlyn grammatikas vir Afrikaans, Nederlands en Fries, geskryf in Engels deur kundiges op die gebied. Die Afrikaanse afdeling van Taalportaal is die resultaat van ʼn projek van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA). Die eerste fase van die projek het van Oktober 2014 tot April 2020 geduur; die eerste onderwerpe is op 6 Februarie 2016 in die openbaar vrygestel en die finale onderwerpe op 21 Mei 2020. Die doel van die projek was om ʼn omvattende, vergelykende, wetenskaplike, aanlyn grammatika (fonologie, morfologie en sintaksis, sowel as bibliografie) van Afrikaans te ontwikkel – deur voort te bou op ʼn lang en ryk tradisie van taalkunde in en oor Afrikaans. Dit is natuurlik ʼn taak en ʼn projek wat nooit vir ʼn lewende taal voltooi kan word nie. In dié sin is Taalportaal bloot ʼn basis vir – hopelik – ʼn menigte toekomstige navorsing oor die Afrikaanse taalkunde.

In: English

On: Afrikaans