Share on email
Share on print
Share on whatsapp
Share on skype
Share on google
Share on facebook
Share on twitter

Van Huyssteen 2017d

Van Huyssteen, Gerhard B. 2017. “Voorwoord [Preface].” In Afrikaanse woordelijs en spelreëls. Faksimilee-uitgawe [Afrikaans wordlist and spelling rules. Facsimile edition], edited by Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. Pretoria: Protea Boekhuis.

  • Files
  • Keywords
  • Abstract
  • Languages

English: Afrikaans, orthography, spelling

Afrikaans: Afrikaans, ortografie, spelling

In: Afrikaans

On: Afrikaans