Tag: 2018

MorfAf (Morfologie van Afrikaans): Deel 1 (2018)

MorfAf (Morfologie van Afrikaans) is ‘n reeks oor die struktuur van komplekse Afrikaanse woorde. Ons skop in deel 1 (2018) af met ‘n verkenning van basisbegrippe (soos morfeme, affikse, stamme en wortels), waarna verskeie woordvormingsprosesse in deel 2 (2020) in meer besonderhede ondersoek word. Die doel is om nie net ‘n oorsig oor Afrikaanse woordbou te kry nie, maar ook om bekendgestel te word aan algemene begrippe in die morfologie, spesifiek konstruksiemorfologie. Analises van woorde is gebaseer op die skrifbeeld van die woorde (ortografie), asook op die herkoms van woorde (etimologie).

Read More »

Trollip & Van Huyssteen 2018

Trollip, Eddie Benito, and Gerhard B. Van Huyssteen. 2018. “The linking morpheme in Afrikaans: a Cognitive Grammar description.” SKASE Journal of Theoretical Linguistics [online] 15

Read More »

Van Huyssteen 2018a

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “The ‘hulle’ and ‘goed’ constructions in Afrikaans.” In The construction of words: Advances in construction morphology, edited by Geert Booij,

Read More »

Van Huyssteen 2018b

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “Norme vir ‘huidiglik’ [Norms for ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1526. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1526.

Read More »

Van Huyssteen 2018c

Van Huyssteen, Gerhard B. 2018. “‘n Korpusondersoek na ‘huidiglik’ [A corpus exploration of ‘huidiglik’].” Literator 39 (2):a1527. doi: https://doi.org/10.4102/lit.v39i2.1527.

Read More »