Tag: reduplication

Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language

Read More »

Van Huyssteen 2004

Van Huyssteen, Gerhard B. 2004. “Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis.” In Studies in Linguistic Motivation, edited by G. Radden and

Read More »

Van Huyssteen 2000

Van Huyssteen, Gerhard B. 2000. Die reduplikasiekonstruksie in Afrikaans: aspekte van ‘n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk vir Afrikaans [The reduplication construction in Afrikaans: aspects of a

Read More »