Tag: reduplication

Van Huyssteen & Wissing 2007

Van Huyssteen, Gerhard B., and Daan P. Wissing. 2007. “Datagebaseerde aspekte van Afrikaanse reduplikasies [Data-based aspects of Afrikaans reduplications].” Southern African Linguistics and Applied Language Studies 25 (3):419-439.

Read More »

Van Huyssteen 2004

Van Huyssteen, Gerhard B. 2004. “Motivating the composition of Afrikaans reduplications: a cognitive grammar analysis.” In Studies in Linguistic Motivation, edited by G. Radden and K. U. Panther, 269-292. Berlin: Mouton de Gruyter.

Read More »

Van Huyssteen 2000

Van Huyssteen, Gerhard B. 2000. Die reduplikasiekonstruksie in Afrikaans: aspekte van `n kognitiewe gebruiksgebaseerde beskrywingsraamwerk vir Afrikaans [The reduplication construction in Afrikaans: aspects of a cognitive usage-based model for Afrikaans]. Potchefstroom: PUCHE.

Read More »